Rechten & Disclaimer


Woensdag, 22 Mei 2024


Het onderstaande is van toepassing op de website en functionaliteiten van www.snelafvallen.com. Door de website te gebruiken stemt u in met deze Voorwaarden.

Definities

De volgende definities worden gebruikt of genoemd in de algemene voorwaarden.

Eigenaar: de eigenaren, tevens rechthebbenden van de website snelafvallen.com.

Gebruiker: u, de natuurlijke persoon, bezoeker (gebruiker) of rechtspersoon gebruikmakend van de website snelafvallen.com.

Diensten: het aanbieden van informatie en entertainment aan de Gebruiker via de website snelafvallen.com.

Website: alle voor de Gebruiker toegankelijke pagina's op snelafvallen.com.

Informatie: alle inhoud in de vorm van artikelen, broncode, afbeeldingen en content op de website snelafvallen.com.


Auteursrecht

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle auteursrechten ten aanzien van de webpagina's, de inhoud, beeldmateriaal en andere auteursechtelijk beschermde werken op deze website komen toe aan afvallen.com. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, hergebruik of verveelvoudigen op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van de informatie op snelafvallen.com is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven door de rechthebbenden.

Niet-commercieel gebruik

Snelafvallen.com verschaft informatie aan haar gebruikers enkel voor persoonlijk gebruik. De gebruiker mag deze informatie enkel voor niet-commercieel gebruik nuttigen. Deze website is bedoeld voor raadpleging via normale internet browsers. Het is niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te laten raadplegen door bijvoorbeeld spiders, bots of scripts, met uitzondering van spiders of crawlers ten behoeve van het indexeren van pagina's op snelafvallen.com in openbare zoekmachines. Het is als gebruiker van afvallen.com niet toegestaan de broncode te kopiƫren, te wijzigen, te gebruiken als basis voor enig ander werk, of op enigerlei andere wijze te proberen om de broncode te achterhalen.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite is het Nederlands recht van toepassing. Door deze internetsite te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met het Nederlands recht. Alle geschillen, met betrekking tot deze internetsite of Disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Beperking aansprakelijkheid

De Gebruiker is zich bewust van en erkent dat de Eigenaar niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies of schade die mogelijk direct of indirect voortkomt uit het gebruik van de Informatie aangeboden op de Website. De Eigenaar heeft het recht, maar niet de plicht om Informatie die beschikbaar is op de Website te verwijderen.

Disclaimer

Deze disclaimer wordt verstaan onder, zoals eerder genoemd: de Eigenaar, de Gebruiker, Website, Diensten en Informatie.

Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De Informatie is door de Eigenaar met grote zorg en aandacht samengesteld, echter, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van getoonde Informatie. De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor content en Informatie op de aan deze Website gekoppelde bestanden of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd en/of oneigenlijk gebruik van de Informatie en content of delen daarvan maakt inbreuk op de geldende intellectuele rechten.


Alle hierboven genoemde rechten zijn van toepassing op elke pagina van snelafvallen.com. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met bovengenoemde.

Vragen naar aanleiding van deze pagina

Indien u een vraag heeft over de informatie op deze pagina, neem dan contact met ons op via de contactpagina.

Ontvang direct ons nieuwe dieetplan om 5 tot 10 kilo snel en gezond af te vallen:

Snel afvallen tip 9: Size Matters

Eten doe je dagelijks meerdere malen per dag. Dit ga je nog doen tot je dood of je het leuk vindt of niet. De keuze van bord heeft invloed op hoeveel je eet. Het is niet vanzelfsprekend dat je elke dag evenveel eet als de dagen ervoor. Lees verder waarom size matters

Snel afvallen tip 10: Nachtrust

Weinig slapen heeft niet alleen een negatief effect op je hersens en gezondheid maar ook op het afvallen. 's Nachts is het belangrijk dat je een goede nachtrust krijgt. Je lichaam herstelt zich, nieuwe cellen worden aangemaakt en afvalstoffen worden afgedreven. Hoe korter je slaap hoe minder jouw ichaam ze kans krijgt om zich optimaal op te laden voor een nieuwe dag lees verder